Политика за лични данни


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази политика е съобразена с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)защита на вашите лични данни. 

"ЕР ЕС ПИ ТРАВЕЛ" ЕООД е администратор на лични данни.

В качеството си на такъв за предоставяне на туристически услуги, „ЕР ЕС ПИ ТРАВЕЛ" ЕООД отговаря на изискванията на новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) или накратко (GDPR), приет от ЕС.

Използвайки този сайт и/или нашите услуги, вие се съгласявате с обработване на вашите лични данни, така както е описано в настоящата Политика за поверителност на личните данни.

Съдържание

 1. Дефиниции, използвани в настоящата Политика
 2. Принципи на защита на данните, които спазваме
 3. Какви са правата ви относно вашите лични данни
 4. Какви лични данни събираме за вас
 5. Как използваме вашите лични данни
 6. Кой друг има достъп до вашите лични данни
 7. Как запазваме вашите данни
 8. Информация относно „бисквитките“
 9. Надзорен орган

Дефиниции

Лични данни – всяка информация, свързана с идентификацията на физическо лице.
Обработка – всяко действие или съвкупност от дейстия, които се извършват върху личните данни или набор лични данни.
Субект на данни – физическо лице, чиито лични данни се обработват.
Дете – физическо лице под 16 годишна възраст.
Ние  – администратор на лични данни

"ЕР ЕС ПИ ТРАВЕЛ" ЕООД;
ЕИК: 204487536;
седалище: София, жк.Младост 3, бл.349;
адрес за кореспонденция: София, ул.”Три уши” 6А, ет.1, офис 6
телефони: стационарен: 02 986 4880; gsm: 0896 699 609
еmail: office@rsptravel.com

Принципи на защита на личните данни

Обещаваме да спазваме следните принципи на защита на личните данни:

 • Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. Нашите дейности по обработка на данните са законосъобразни. Винаги отчитаме вашите права преди да обработим личните ви данни. Ако поискате, ние ще ви предоставим информация относно обработката на вашите данни.
 • Принцип на ограничение на целите. Нашите дейности по обработка на лични данни съответстват на целта, за която събираме тези данни.
 • Принцип на свеждане на данните до минимум. Събираме и обработваме единствено минимално необходимите лични данни за съответната цел.
 • Принцип на ограничение на съхранението. Няма да съхраняваме вашите лични данни по-дълго, отколкото е необходимо.
 • Принцип на цялостност на данните. Ще направим всичко в нашите възможности да осигурим акуратност на данните.
 • Принцип на поверителност на данните. Ще направим всичко в нашите възможности да осигурим защита на личните ви данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Права на субекта на данните

Субектът на данните има следните права:

 • Право на информация – това означава, че имате правото да узнаете дали се обработват вашите лични данни, какви данни се събират, откъде са получени и защо, а също и кой ги обработва.
 • Право на достъп – това означава, че имате правото да получите данните, които сме събрали от и за вас. Това включва правото ви да поискате и получите копие от събраните при нас ваши лични данни.
 • Право на коригиране – това означава, че имате право да поискате коригиране или изтриване на ваши лични данни, които са неточни или непълни.
 • Право на изтриване – това означава, че в определени обстоятелства можете да поискате личните ви данни да бъдат изтрити от нашите записи.
 • Право на ограничаване на обработката – това означава, че при определени условия имате право да ограничите обработката на вашите лични данни.
 • Право на възражение – това означава, че в определени случаи имате право да възразите срещу обработка на вашите лични данни, например в случай на директен маркетинг.
 • Право да не сте обект само на автоматизирано обработване – това означава, че имате правото да възразите срещу автоматизирано обработване, включително профилиране, за да не сте обект на вземане на решения единствено на основа автоматизираното обработване. Това право можете да упражните когато има резултат от профилирането, който води до правни последици, които се отнасят до вас или ви оказват значително влияние.
 • Право на преносимост – имате правото да получите вашите лични данни в машинно-четим формат, или ако е възможно, директно да се трансферират от един процесор към друг.
 • Право на подаване на жалби – в случай, че откажем ваша молба съгласно вашето Право на достъп, ще ви посочим причините за този отказ. Ако не сте удовлетворени от начина, по който сме обработили молбата ви, молим ви да се свържете с нас.
 • Право за помощ от страна на съответни надзорни органи – това означава, че имате правото да получите помощ от надзорни органи и право на други правни възмездия, като например претенции за нанесени вреди.
 • Право да оттеглите съгласие – имате право да оттеглите което и да е съгласие, дадено от вас за обработка на личните ви данни.

Какви лични данни събираме за вас?

Информация, която вие сте ни предоставили

За да извършваме дейността си и да Ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме и обработваме лични данни, когато Вие ни ги предоставите или взаимодействате с нас директно. Личната информация, която събираме, включва:

 • Вашите лични данни, като име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер. Предпочитания за пътуване
 • Имейл съобщения, изпратени до нас и други електронни комуникации, които изпращаме до вас и които сте отворили, включително всички връзки в тях, върху които кликвате;
 • Социални предпочитания, интереси и дейности

Когато купувате туристически пакети или услуги от нас в нашия офис или чрез имейл комуникация с нас, ние събираме и:

 • Вашата идентификация – включително данни от документи за самоличност като ЕГН или ЛНЧ, дата и място на издаване, валидност на документа;
 • Информация за пътниците
 • Финансова информация – например ваша банкова сметка
 • Чувствителни лични данни – свързани със здравословното състояние, диетични изисквания, изисквания за лица с увреждания
 • Информация за сключване на застраховка
 • Информация за издаване на визи – копие или оригинал на паспорт, снимка
 • Техническа информация чрез използването на бисквитки като например:
 1. данни за вашата активност / сърфиране на нашия уебсайт
 2. информация от вашите посещения на този сайт, включително вида на браузъра и операционната система които използвате, време на достъп, разглеждани страници, кликване върху URL адреси, вашия IP адрес и страници, които сте посетили преди и след навигацията в този сайт
 3. информация – когато щракнете върху някои от нашите реклами, включително тези, показани на уеб сайтове на други организации;
 4. проследяващите пиксели и кодове на различни социални медии и аналитични инструменти, които позволяват на платформи като Facebook, Google Adwords, Google Analitics, Jivochat, Yandex Metrica да взаимодействат с този уебсайт и предоставят обратна информация за действията ви;

Информация, която автоматично се събира за вас
Тук се включва информация, която автоматично се съхранява от „бисквитки“ или други инструменти за вашата интернет сесия. Например, това е информация за  вашият IP адрес, вашата история на разледаните страници и т.н. Тази информация се използва, за да се подобри вашето преживяване на клиент при нас. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите действия може да бъдат включени в регистър (log).

Информация от нашите партньори
Събираме информация от нашите доверени партньори с потвърждение, че те имат законово основание да споделят тази информация с нас. Това е информация, която вие сте им предоставили директно или която те са събрали за вас на друго законово основание.

Обществено достъпна информация
Може да съберем информация за вас, която е обществено достъпна.

Как използваме вашите лични данни?

Ние използваме вашите лични данни за следните цели:

 • Да Ви предоставим услугите ни, свързани с туристическите пакети, организирани от нас или други туроператори, които продаваме; организирането на пътнически превоз по въздух, суша и вода;  резервационни, визови и застрахователни услуги, свързани с туристическото пътуване;
 • Да Ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, която сте избрали (телефон, SMS, Skype,Viber, Messenger, имейл); ние може да ви изпращаме информация за наши продукти и услуги, както и за оферти на други компании, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, ако предварително сте дали съгласието си затова.
 • Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили запитване за оферта за пътуване, или да ви съдействаме при настъпило застрахователно събитие по полицата, включена във вашия пакет. Да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
 • Да персонализираме вашия опит като направим маркетинговата комуникация, включително онлайн реклама, подходяща за вашите интереси. Наблюдението на вашето сърфиране и покупки и на отговорите ви на маркетинговите комуникации ни помага да ви разберем по-добре като клиент и ни позволява да ви предоставим персонализирани оферти и услуги
 • Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 • Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и пазарни проучвания и изследвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни и да развиваме нашата гама от услуги и продукти;
 • Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в тази Информация.

Ние обработваме Вашите лични данни, въз основа на следните правни основания:

 • Законът ни задължават да обработваме данните ви за целите на туристическото Ви пътуване, и/или издаването на туристически ваучер, и/или резервационна бланка, и/или за хотелско настаняване, издаване на самолетни билети и /или свързани с тях услуги: Закон за туризма, Конвенция за международно гражданско въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване, Закон за задълженията и договорите, Търговския закон,  Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по железници (СIV), Международна конвенция за железопътни превози (CОТIF), Регламент (ЕС) № 1177/2010, Регламент (ЕО) № 261/2004, Регламент (ЕО) № 2006/2004 и др
 • По Кодекса за застраховането, за да сключим медицинска застраховка във връзка с Ваше пътуване и/или да обявим настъпило събитие пред застрахователя
 • По ДОПК , ЗДДС, Закона за счетоводство за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури)
 • По Закона за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете)
 • По Закона за банките и банковото дело (във връзка с разплащанията и по Закона за мерките срещу изпирането на пари)
 • За статистически цели (при интерес към даден туристически продукт).
 • Изисквания за използването на Резервационни Данни за Пътниците (PNR) и Предварителна Пътническа Информация (API) за чартърните полети. В България тези промени се регулират от изменения в Закона за ДАНС, обнародвани в ДВ бр.15 от 23.02.2016г. Това означава, че вашите лични данни се предават от въздушните превозвачи на ДАНС, който извършва автоматизирано обработване за определени цели, заложени в закона.

Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.
Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.
Отказът Ви от предоставяне на лични данни, означава отказ от услугите ни предоставяни от сайта и отказ от използване услугите на "ЕР ЕС ПИ ТРАВЕЛ" ЕООД.

С вашето съгласие обработваме личните ви данни за следните цели:

 • да ви изпращаме информационни бюлетини и оферти за кампании (от самите нас или от наши строго подбрани партньори);
 • за други цели, за които сме поискали вашето съгласие;

Може да обработваме вашите лични данни за допълнителни цели, които не са упоменати тук, но отговарят на оригиналната цел, за която данните са били събрани. За да го направим, сме се постарали:

 • да се уверим, че връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за последваща обработка;
 • последващата обработка да не навреди на вашите интереси, и да осигурим подходящата защита за обработката.

Ще ви информираме за допълнителна обработка и нейните цели.

Кой друг има достъп до вашите лични данни?

За да ви предоставим продукти или услуги, поискани от вас, ние може да споделяме лични данни с доставчици на вашето пътуване, включително други туроператори, авиокомпании, хотели, застрахователи и транспортни фирми.

Също така ние работим и с внимателно избрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име. Например компании, които да ни помагат в сферата на IT услугите, счетоводството, съхранение и комбиниране на данни, маркетинг, рекламни кампании и доставка на продукти и услуги.
Възможно е да се наложи да споделяме лични данни за установяване, упражняване или защита на нашите законни права с регулаторни, държавни и съдебни органи. За да можете да пътувате, може да бъде задължително (както това се изисква от държавните органи в точките на отпътуване и местоназначение) да се разкриват и обработват вашите лични данни за целите на имиграцията, граничния контрол, сигурността и борбата с тероризма или всякакви други цели, които се определят като подходящи.
Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да ги пазят и да не ги използват за собствени маркетингови цели. Ние споделяме само минимум лични данни, което дава възможност на нашите доставчици и партньори на дребно да предлагат своите услуги на вас и на нас.
Някои страни ще позволят пътуване само ако предоставите предварително вашите пътнически данни. Тези изисквания могат да се различават в зависимост от вашата дестинация и се препоръчва да проверите.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от „ЕР ЕС ПИ ТРАВЕЛ" ЕООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Работим единствено с партньори по обработка на данни, които могат да осигурят адекватно ниво на защита на вашите лични данни. Оповестяваме вашите лични данни на трети страни или държавни органи, когато сме законово задължени да го направим. Може да оповестим вашите лични данни на трети страни, ако сте се съгласили на това или ако има други законови основания за това.

Как защитаваме вашите лични данни

Полагаме всички усилия, за да защитим вашите лични данни. Използваме протоколи за безопасност при комуникиране и прехвърляне на данни (като напр. HTTPS). Използваме анонимизиране и псевдонимизиране, когато това е подходящо. Наблюдаваме нашите системи за възможни слабости и атаки.

Защитата на вашите данни също така зависи и от вас. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурна, въпреки взетите от нас мерки. Всяко предаване на лични данни е на Ваш риск.
Личните данни, които събираме от вас могат да се прехвърлят към и да бъдат съхранявани на място извън Европейската Икономическа Пространство ("ЕИП"), в зависимост от избраната от вас дестинация. Също така тези данни може да се обработват от организации, работещи извън ЕИП, които работят за нас или за някои от нашите доставчици на туристически пакети и услуги. Ние прилагаме подходящи защитни мерки за да сме сигурни, че вашите лични данни остават адекватно защитени и се третират в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Тези защити включват, но не се ограничават до подходящи договорни клаузи, като стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, както и съответните мерки за сигурност.

Колко дълго съхраняваме личните ви данни?
Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните ви данни. Тя е изградена на базата на (а) вида на информацията, която събираме и (б) целите, за които я събираме. Принципно съхраняваме вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за осъществяване на дейността ни и за изпълнение на задължения ни по закон. Това означава, че съхраняваме личните ви данни през целия срок на договорните ни отношения с Вас и 5 (пет) години след изтичане на последния ви договор за покупка на туристическа услуга, сключен с нас или чрез наше посредничество.

Връзки към други сайтове
Нашият сайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от други организации, или функции за социални медии като Facebook, които имат свои собствени известия за поверителност. Моля не забравяйте да прочетете условията за поверителност внимателно, преди да предоставите личните си данни на сайтове на други организации, тъй като ние не поемаме никаква отговорност или задължение за сайтовете на други организации.

„Бисквитки“ и други технологии, които използваме

Използваме „бисквитки“ и/или други сродни технологии да анализираме потребителско поведение, да администрираме уебсайта, да проследяваме движенията на потребителите и да събираме информация относно потребители. Това се прави с цел персонализиране и подобряване на вашето изживяване при нас.

„Бисквитката“ представлява малък текстови файл, който се съхранява на вашия компютър. „Бисквитките“ съхраняват информация, която се използва, за да подпомага работата на сайта. Само ние можем да достъпваме „бисквитките“, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате „бисквитките“ от вашия браузер. Ако изберете да деактивирате „бисквитките“, това може да попречи на осъществяването на някои функции, които да желаете да използвате в нашия сайт.

Използваме „бисквитки“ за следните цели:

 • Необходими „бисквитки“ – тези „бисквитки“ са ви необходими, за да можете да използвате някои важни функционалности от нашия уебсайт, като например да влезете с потребителско име и парола. Такива „бисквитки“ не събират никаква лична информация.
 • Функционални „бисквитки“ – тези „бисквитки“ осигуряват функционалност, която прави използването на нашата услуга по-удобно и да възможност за по-персонализирани характеристики. Например, те може да запомнят вашето име и парола в полетата за коментар, така че да не е необходимо да въвеждате тази информация всеки път, когато публикувате коментар при нас.
 • Аналитични „бисквитки“ – тези „бисквитки“ се използват, за да проследяват използването и функционирането на нашия уебсайт и услуги
 • Рекламни „бисквитки“ – тези „бисквитки“ се използват, за да предоставят реклами, които са свързани с вас и вашите интереси. В допълнение те се използват, за да ограничат броя пъти, в който виждате дадена реклама. Обикновено те се разполагат в сайта от рекламни мрежи с разрешение на оператора на уебсайта. Тези „бисквитки“ запомнят, че сте посетили даден сайт и информацията се предава на други организации като например рекламодатели. Често целевите или рекламни „бисквитки“ се обвързват с функционалност на сайта, предоставена от другата организация.

Можете да премахнете бисквитките, съхранявани на вашия компютър, посредством настройките на вашия браузер.Също така можете да контролирате някои бисквитки от трети лица, като използвате платформи за увеличаване на сигурността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. Ако желаете допълнителна информация за „бисквитките“ (на английски език), посетете allaboutcookies.org.

Използваме Google Analytics, за да измерваме трафика на нашия уебсайт. Google имат собствена политика за съхраняване на лични данни, която можете да прегледате през техният сайт или тук. Ако желаете да бъдете изключени от Google Analytics, посетете страницата за изключване на Google Analytics.

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Промени в настоящата Политика за защита на лични данни

Запазваме си правото да правим промени в настоящата Политика за защита на лични данни.
Последното изменение на Политиката е направено на 21.05.2018 г.